Inbördes testamente

Inbördes testamente är beteckningen på ett testamente där två eller flera personer i ett gemensamt testamente förordnar om sin egendom.

Det vanligaste är att två makar förordnar om att vid den förstes bortgång ska den efterlevande ärva allt och att vid den sistes bortgång ska förfaras på visst sätt.

Inbördes testamente kan också förekomma mellan syskon eller andra nära släktingar.