Intrång i förvar

Intrång i förvar är ett straffbelagt brott enligt 4 kap. 9 § brottsbalken.