lagen.nu

Intrång i förvar

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Intrång i förvar är ett straffbelagt brott enligt 4 kap. 9 § brottsbalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

RH 2016:14: Ansvar för intrång i förvar harådömtsen föreståndare på ungdomshem för att hon öppnat en försändelse från en svensk domstol till en intagen innan försändelsen gavs till denne. Även fråga om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation