Konsumentskydd

Samlingsnamn för de lagstiftningsåtgärder som är till för att skydda konsumenter när de ingår avtal med näringsidkare. De är inte tillämpliga när två privatpersoner utanför sin yrkesutövning ingår avtal med varandra.

De viktigaste lagarna är konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, distansavtalslagen, konsumentkreditlagen, och Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.