Konsument

"En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet" (1 § 4 st konsumentköplagen).

Begreppet förkommer även i många andra lagar, särskilt på konsumenträttens område, med en liknande definition. Eftersom en konsument enligt denna definitionen ska vara en fysisk person kan inte exv. en förening eller ett dödsbo räknas som konsument. Däremot kan en person som köper en vara, och sedan säljer den vidare, fortfarande räknas som konsument så länge som försäljningen inte utgör näringsverksamhet.

För att konsumenträttsliga regler, exv konsumentköplagen, ska bli tillämpliga måste det vara fråga om ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare. Om en konsument köper en begagnad bil av en annan konsument blir dessa regler inte tillämpliga. Istället gäller köplagen, som också gäller när två näringsidkare handlar med varandra.

I vissa sammanhang, framförallt ekonomiska, har begreppet en vidare definition och betyder snarare var och en som är slutförbrukare av varor eller tjänster.