lagen.nu

Märkesförfalskning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Märkesförfalskning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1986 s. 550: Bilägare har försett sin bil med registreringsskyltar avsedda för annat fordon. Förfarandet har bedömts som märkesförfalskning enligt 14 kap 7 § BrB.
RH 2011:56: Enpersonbil,sominhandlatsiTyskland,fickefterregistreringiSverigesvenskaregistreringsskyltar.PersonbilenhardärefterbrukatsiSverigemeddeursprungligatyskaregistreringsskyltarna.Dettaharinteansettsinnebä...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation