lagen.nu

Svindleri

Ingen har skrivit en beskrivning av "Svindleri" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Svindleri finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1992 s. 691: Ett aktiebolags registrerade aktiekapital har ökats genom apportemission. Åtal har väckts för svindleri på den grund att emissionsanmälan till Patent- och registreringsverket, vilken upptagit riktiga...
RH 1997:82: Fråga om grovt svindleri vid underlåtenhet att i delårsrapport informera om sidoavtal m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation