Tvångsvård

Tvångsvård kan i Sverige ske med stöd av tre lagar

  • Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
  • Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)