Ursprungslandsprincipen

Lagen i aktörens land ska gälla.

Enn offentligrättslig princip för lagval som säger att den lag som gäller i det land där aktören (exv e-handelsföretaget) är etablerad ska gälla. Detta oberoende av till vilket land handlandet är riktat mot. Principen används exempelvis i E-handelsdirektivet.

Motsatsen är effektlandsprincipen, som används i marknadsföringslagen.