RH 1995:117

Tillgrepp på apotek av narkotiskt preparat, värde ca 100 kr, har inte ansetts utgöra snatteri. - Även fråga om återbetalning av försvararkostnad i hovrätten för tilltalad som dömts till åtta månaders fängelse jämte förverkande av villkorligt medgiven frihet om drygt en månad och som uppbär pension.

M.K. åtalades för bl.a. stöld, grov stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel. För den stöld som nu främst är i fråga angav åklagaren följande gärningsbeskrivning: "M.K. har den 6 juli 1995 på apoteket i Emmaboda stulit en förpackning Apozepam. Medicinen är klassad som narkotika och alltså receptbelagd." Som enskilt anspråk yrkades i anslutning till åtalet förpliktande för M.K. att till apoteket betala skadestånd med 111 kr.

M.K. uppgav sig varken kunna erkänna eller förneka stölden på apoteket. Han berättade att han och kamraten K.Z. den aktuella dagen gick ut i Emmaboda och besökte bl.a. apoteket. M.K. brukar äta lugnande tabletter. Han har svaga minnen av vad som hände inne på apoteket, men han kommer ihåg att personalen bråkade om att han skulle ha tagit en förpackning. Det är möjligt att han tog en förpackning inne på apoteket. Han känner till att Apozepam är en lugnande medicin.

K.Z. uppgav att han och M.K. var på apoteket i Emmaboda. Han blev arg på M.K. för att denne kom i bråk med personalen på apoteket. M.K. nekade dock till att ha tagit tabletter.

Vittnet L-L.B. uppgav: Hon arbetar på apoteket i Emmaboda. En person kom fram till henne och ville ha receptbelagda tabletter. Hon hänvisade mannen till vårdcentralen, men mannen ville i stället ringa till sin läkare. Han fick komma innanför disken för att låna en telefon. Hennes kollega M-L.B. stod tillsammans med mannen. Han fick inte tag i telefonnumret. Vid telefonen finns en hylla med mediciner. Enligt M-L.B. tog mannen en ask med Apozepam från hyllan. M-L.B. försökte ta den ifrån honom men lyckades inte. Mannen lämnade sedan apoteket med medicinen. Efteråt inventerade personalen medicinförrådet och fann att en ask Apozepam saknades. Medicinen kan inte vara såld.

Kalmar tingsrätt (1995-08-10, tingsfiskalen Johan Sjöö samt nämndemännen Kerstin Hartman, Stefan Eriksson och Maj Nilsson) dömde M.K. för stöld, grov stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel till fängelse åtta månader. Tingsrätten förverkade vidare villkorligt medgiven frihet uppgående till en månad och tio dagar. M.K. förpliktades att betala skadestånd till apoteket med 111 kr.

Tingsrätten anförde i fråga om stölden på apoteket följande: Det är utrett att M.K. och K.Z. tillsammans var på apoteket i Emmaboda, att M.K. ville ha receptbelagd medicin och att han gick in bakom disken för att ringa. L-L.B. har uppgett att hon inte själv sett att M.K. tillgrep en ask tabletter, men att hennes kollega såg detta. Den efterföljande inventeringen visade att en ask Apozepam saknades. Genom M.K:s och K.Z:s egna uppgifter och L-L.B:s berättelse anser tingsrätten det tillförlitligen utrett att M.K. tillgripit medicin på sätt åklagaren påstått. Med hänsyn till att tillgreppet avser narkotikaklassat preparat och omständigheterna i övrigt bör gärningen bedömas som stöld.

M.K. överklagade domen och yrkade bl.a. att tillgreppet på apoteket skulle bedömas som snatteri.

M.K. hördes på nytt i hovrätten och sade sig inte längre minnas att han varit inne på apoteket. I fråga om sina personliga förhållanden uppgav M.K. bl.a. att han uppbär pension med 5 000 kr i månaden efter skatt.

Göta hovrätt (1995-10-11, hovrättslagmannen Lars Lunning, hovrättsrådet Lars Friedner, referent, hovrättsassessorn Carina Crantz samt nämndemännen Gerth Lindrud och Lennart Styf) fastställde tingsrättens dom och förpliktade M.K. att av kostnaden för försvararen i hovrätten ersätta staten med 3 010 kr.

Hovrätten anförde i fråga om tillgreppet på apoteket följande. M.K. har i hovrätten underkastat sig ansvar för gärningen men ansett att den skall bedömas som snatteri. Hovrätten finner med hänsyn till att tillgreppet skett sedan M.K. släppts in i ett apoteksutrymme som normalt inte är upplåtet för allmänheten och till att tillgreppet avsett ett narkotiskt preparat att gärningen - som tingsrätten funnit - skall bedömas som stöld.

I fråga om återbetalning av försvararkostnader anförde hovrätten följande: Hovrätten anser att M.K., som kan räkna med att tillgodogöra sig pension även under ett fängelsestraff, till staten skall återbetala viss del av försvararkostnaden i hovrätten.

Målnummer B 1001/95