MSBFS 2012:1

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:6) om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga Bemyndigande: 34 § 3 förordningen (2006:942)1 om krisberedskap och höjd beredskap, 9 kap. 1 § 3 och 5 förordningen (1995:238)2 om totalförsvarsplikt. 2. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:5) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring Bemyndigande: 30 § förordningen (1995:649)3 om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. 3. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2002:1) om arvoden till auditörer inom det civila försvaret Bemyndigande: 1 kap. 4 § förordningen (1995:241)4 om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2012:1

Utkom från trycket

den 7 mars 2012

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om upphävande av vissa författningar

som beslutats av Krisberedskapsmyndigheten;

beslutade den 28 februari 2012.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av de

bemyndiganden som anges vid respektive punkt nedan att följande

författningar ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2012.

1. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:6) om

utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

Bemyndigande:34 § 3 förordningen (2006:942)1 om krisberedskap och

höjd beredskap, 9 kap. 1 § 3 och 5 förordningen (1995:238)2 om

totalförsvarsplikt.

2. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:5) om ledighet

och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

Bemyndigande: 30 § förordningen (1995:649)3 om ledighet och fritid

för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring.

3. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2002:1) om arvoden

till auditörer inom det civila försvaret

Bemyndigande:1 kap. 4 § förordningen (1995:241)4 om disciplinansvar

inom totalförsvaret, m.m.

1 Förordningen senast ändrad 2010:1477

2 Förordningen senast ändrad 2011:564

3 Förordningen senast ändrad 2008:1015

4 Förordningen senast ändrad 2008:1014

MSBFS

2012:1

2

______________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Christian

Eriksson

(Rättsenheten)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90,

www.fritzes.se