SKVFS 2007:24

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2008

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:24

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 21 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om skatteavdrag från engångsbelopp för

beskattningsåret 2008;

beslutade den 17 december 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.1

1 § Skatteavdrag från ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket

3 skattebetalningslagen (1997:483) och som under 2008 betalas ut

tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst ska

göras enligt 2 och 3 §§.

2 § När huvudinkomsten utgör underlag för sådan skattereduktion

som avses i 65 kap. 9 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska skatte-

avdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr

Skatteavdrag i % av

lägst högst

engångsbelopp

0 -

17 399

0

17 400 -

50 400

8

50 401 -

111 600

26

111 601 -

340 900

32

340 901 -

507 100

53

507 101 -

58

3 § När huvudinkomsten inte utgör underlag för sådan skattereduk-

tion som avses i 65 kap. 9 a § inkomstskattelagen ska skatteavdrag

från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr

Skatteavdrag i % av

lägst högst

engångsbelopp

0 -

17 399

0

17 400 -

40 800

33

40 801 -

111 600

26

111 601 -

340 900

36

340 901 -

507 100

53

507 101 -

58

1 Beträffande beskattningsåret 2007, se SKVFS 2006:34.

SKVFS 2007:24

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas för

beskattningsåret 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)