SKVFS 2007:26

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst när sjöinkomsten utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2008

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:26

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 21 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om skatteavdrag från sjöinkomst när sjöinkomsten

utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2008;

beslutade den 17 december 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.1

1 § Skatteavdrag ska för beskattningsåret 2008 göras enligt 2 och

3 §§ från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229), när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8

kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas

ut tillsammans med mottagarens huvudinkomst.

2 § För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsak-

ligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr

Skatteavdrag i % av

lägst högst

engångsbelopp

0 -

17 399

0

17 400 -

148 200

8

148 201 -

322 000

32

322 001 -

375 900

33

375 901 -

542 100

53

542 101 -

58

3 § För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsak-

ligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr

Skatteavdrag i % av

lägst högst

engångsbelopp

0 -

17 399

0

17 400 -

170 300

8

170 301 -

323 000

32

323 001 -

376 900

33

376 901 -

543 100

53

543 101 -

58

1 Beträffande beskattningsåret 2007, se SKVFS 2006:35.

SKVFS 2007:26

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas för

beskattningsåret 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)