SKVFS 2008:15

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2009

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:15

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 19 december 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör

engångsbelopp för beskattningsåret 2009;

beslutade den 15 december 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § Skatteavdrag ska, för beskattningsåret 2009, göras enligt 2 och

3 §§ från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229), när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8

kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas

ut tillsammans med mottagarens huvudinkomst.

Motsvarande bestämmelser avseende beskattningsåret 2008 finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:26) om skatteavdrag från

sjöinkomst när sjöinkomsten utgör engångsbelopp för beskattningsåret

2008.

2 § För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsak-

ligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0

-

18 199

0

18 200

-

157 000

8

157 001

-

335 000

31

335 001

-

415 200

33

415 201

-

573 800

53

573 801

-

58

3 § För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsak-

ligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

SKVFS 2008:15

2

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0

-

18 199

0

18 200

-

180 000

8

180 001

-

336 000

31

336 001

-

416 200

33

416 201

-

574 800

53

574 801

-

58

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas för

beskattningsåret 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, enhet 6)