SKVFS 2008:16

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2009

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2008:16

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 19 december 2008

1

Skatteverkets föreskrifter

om skatteavdrag från engångsbelopp för

beskattningsåret 2009;

beslutade den 15 december 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § Skatteavdrag från ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket

3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans

med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst ska för

beskattningsåret 2009 göras enligt 2 och 3 §§.

Motsvarande bestämmelser avseende beskattningsåret 2008 finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:24) om skatteavdrag från

engångsbelopp för beskattningsåret 2008.

2 § När huvudinkomsten utgör underlag för sådan skattereduktion

som avses i 65 kap. 9 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska skatte-

avdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0

-

18 199

0

18 200

-

56 000

8

56 001

-

116 000

25

116 001

-

300 000

31

300 001

-

380 200

33

380 201

-

538 800

53

538 801

-

58

3 § När huvudinkomsten inte utgör underlag för sådan skattereduk-

tion som avses i 65 kap. 9 a § inkomstskattelagen ska skatteavdrag

från engångsbelopp göras enligt följande.

SKVFS 2008:16

2

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0

-

36 000

0

36 001

-

126 000

33

126 001

-

363 400

36

363 401

-

380 200

33

380 201

-

538 800

53

538 801

-

58

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas för

beskattningsåret 2009.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, enhet 6)