SKVFS 2009:31

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2010

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2009:31

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 11 december 2009

1

Skatteverkets föreskrifter

om skatteavdrag från engångsbelopp för

beskattningsåret 2010;

beslutade den 7 december 2009.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § Skatteavdrag från ersättning som avses i 8 kap 8 § första stycket

3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans

med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst ska för

beskattningsåret 2010 göras enligt 2 och 3 §§.

Motsvarande bestämmelser avseende beskattningsåret 2009 finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:16) om skatteavdrag från

engångsbelopp för beskattningsåret 2009.

2 § När huvudinkomsten utgör underlag för sådan skattereduktion

som avses i 67 kap.5 och 6 §§inkomstskattelagen (1999:1229) ska

skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0 - 17

999

0

18 000

-

56 400

8

56 401

-

115 300

23

115 301

-

296 800

30

296 801

-

384 600

33

384 601

-

545 200

53

545 201

-

58

3 § När huvudinkomsten inte utgör underlag för sådan skattereduk-

tion som avses i 67 kap.5 och 6 §§inkomstskattelagen ska skatte-

avdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0 - 39

600

0

39 601

-

165 700

33

165 701

-

384 600

36

384 601

-

545 200

53

545 201

-

58

SKVFS 2009:31

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för

beskattningsåret 2010.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Stina Ögren

(Rättsavdelningen enhet 1)