SKVFS 2010:16

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2011

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:16

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 10 december 2010

1

2010-12-06

131 683258 10/111

Skatteverkets föreskrifter

om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör

engångsbelopp för beskattningsåret 2011;

beslutade den 6 december 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § Skatteavdrag ska, för beskattningsåret 2011, göras enligt 2 och

3 §§ från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229), när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i

8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och

betalas ut tillsammans med mottagarens huvudinkomst.

Motsvarande bestämmelser avseende beskattningsåret 2010 finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:30) om skatteavdrag från

sjöinkomst när sjöinkomsten utgör engångsbelopp för beskattningsåret

2010.

2 § För ersättning som avser anställning på fartyg som huvud-

sakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0 - 18

199

0

18 200

-

162 000

8

162 001

-

333 600

30

333 601

-

430 600

33

430 601

-

595 900

53

595 901

-

58

3 § För ersättning som avser anställning på fartyg som huvud-

sakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0

-

18 199

0

18 200

-

187 200

8

187 201

-

336 000

30

336 001

-

431 600

33

431 601

-

596 900

53

596 901

-

58

SKVFS 2010:16

2

2010-12-06 131

683258

10/111

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas för

beskattningsåret 2011

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)