SKVFS 2010:17

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2011

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:17

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 10 december 2010

1

2010-12-06

131 683275-10/111

Skatteverkets föreskrifter

om skatteavdrag från engångsbelopp för

beskattningsåret 2011;

beslutade den 6 december 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § Skatteavdrag från ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket

3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans

med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst ska för

beskattningsåret 2011 göras enligt 2 och 3 §§.

Motsvarande bestämmelser avseende beskattningsåret 2010 finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:31) om skatteavdrag från

engångsbelopp för beskattningsåret 2010.

2 § När huvudinkomsten utgör underlag för sådan skattereduktion

som avses i 67 kap.5 och 6 §§inkomstskattelagen (1999:1229) ska

skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0 - 18

199

0

18 200

-

56 400

8

56 401

-

116 400

23

116 401

-

300 000

30

300 001

-

395 600

33

395 601

-

560 900

53

560 901

-

58

3 § När huvudinkomsten inte utgör underlag för sådan skattereduk-

tion som avses i 67 kap.5 och 6 §§inkomstskattelagen ska skatte-

avdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

0 - 42

000

0

42 001

-

165 600

30

165 601

-

205 200

33

205 201

-

418 200

36

SKVFS 2010:17

2

2010-12-06 131

683275-10/111

Årslön i kr

lägst

högst

Skatteavdrag i % av

engångsbelopp

418 201

-

522 200

58

522 201

-

574 000

53

574 001

-

58

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas för

beskattningsåret 2011.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Stina Ögren

(Rättsavdelningen enhet 1)