SKVFS 2015:20

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2016

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2015:20

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 14 december 2015

Skatteverkets föreskrifter

om särskilda skattetabeller för sjömän för

beskattningsåret 2016;

beslutade den 4 december 2015.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarande-

förordningen (2011:1261) följande.1

1 § De särskilda skattetabellerna för sjömän som avses i 12 kap. 5 §

skatteförfarandelagen (2011:1244) fastställs för beskattningsåret 2016

på sätt som framgår av bilagan.

2 § Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för både allmän

pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och

för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 7 § inkomstskatte-

lagen (1999:1229).

3 § Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som utgör underlag både för allmän

pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och

för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskatte-

lagen (1999:1229).

4 § Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av

skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän

pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

men som utgör underlag för sådant jobbskatteavdrag som avses i

67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för

beskattningsåret 2016.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Åsa Johansson

(Rättsavdelningen, enhet 2)

1 Beträffande beskattningsår 2015, se SKVFS 2014:26.