SKVFS 2020:8

Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2021

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2020:8

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 20 november 2020

Skatteverkets föreskrifter

om värdet av förmån av annan bostad här i landet

än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av

skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för

beskattningsåret 2021;

beslutade den 16 november 2020.

Skatteverket föreskriver med stöd av 22 kap. 4 § skatteförfarande-

förordningen (2011:1261) och 1 § 1 socialavgiftsförordningen

(2011:1263) att värdetabeller enligt 11 kap. 10 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) samt 2 kap. 10 a § första stycket 1 och andra stycket

socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande innehåll.1

Område

Bostadsförmånsvärdet beräknat

per kvadratmeter bostadsyta i

Kr/månad

Kr/år

Stor-Stockholm

113

1 353

Stor-Göteborg

102

1 220

Tätorter som ligger i

kommuner i övrigt med mer än

75 000 invånare

99

1 183

Tätorter som ligger i övriga

kommuner

86

1 037

Bostad belägen utanför Stor-

Stockholm, Stor-Göteborg

samt utanför annan tätort och

dess närområden

78

933

1 Beträffande beskattningsåret 2020, se SKVFS 2019:12.

2

SKVFS 2020:8

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas vid

beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret

2021.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)