Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1952-09-25
Ändring införd
SFS 1952:644 i lydelse enligt SFS 2003:899
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Med brittisk medborgare förstås i denna kungörelse medborgare i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat. Förordning (1988:482)

2 §  Med brittiske konsuln förstås i denna kungörelse, såvitt gäller Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Värmlands län, brittiske generalkonsuln i Göteborg och, såvitt gäller Sverige i övrigt, brittiske konsuln i Stockholm. Förordning (1997:830).

3 § Har upphävts genom lag (1989:153).

4 §  Om en domstol eller Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

[S2]Om Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare har avlidit här i riket, skall verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta. Förordning (2003:899).

5 §  Förliser här i riket fartyg, hemmahörande i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat, skall brittiske konsuln omedelbart skriftligen underrättas om förlisningen av kustbevakningen eller av hamn-, lots- eller tullmyndighet, om kustbevakningen eller myndigheten har fått kännedom om förlisningen. Förordning (1988:482).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Ändring, SFS 1960:620

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1964:638

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1966:599

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1968:161

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:1241) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1987:919) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:482) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1490) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om underrättelse om åtgärder enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:153) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Förordning (1991:757) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Förordning (1996:1246) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:830) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2001:425) om ändring i kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:899) om ändringi kungörelsen (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01