Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1953-12-30
Ändring införd
SFS 1953:770 i lydelse enligt SFS 1986:659
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Är någon, som avses i 21 kap. 4 § brottsbalken, eller annan utlänning, som internerats då riket är i krig, misstänkt för brott, skall vid rättsligt förfarande med anledning därav samt vid påföljds ådömande och verkställande iakttagas vad som bestämts i gällande avtal med främmande makt eller följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser. Lag (1986:659).

Ändringar

Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar

Lag (1986:659) om ändring i lagen (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar