Upphävd författning

Förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-06-28
Ändring införd
SFS 1962:376
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För försäljning av oförtullade eller annars obeskattade spritdrycker, vin och starköl samt tobaksvaror får exportbutiker inrättas av Scandinavian Airlines System (SAS) på Stockholm-Arlanda, Göteborg-Landvetters, Malmö-Sturups, Jönköpings, Kalmar, Kiruna, Norrköping-Kungsängens, Sundsvall- Härnösands, Umeå, Västerås-Hässlö och Växjö flygplatser samt på Malmö flygpassagerarterminal.

[S2]För försäljning av oförtullade eller annars obeskattade parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror får exportbutiker inrättas av luftfartsverket på de i första stycket angivna flygplatserna. Luftfartsverket får låta annan, som skall vara godkänd av tullmyndighet, driva sådan exportbutik. Exportbutik för försäljning av i detta stycke angivna varor får inrättas av SAS på Malmö flygpassagerarterminal.

[S3]Föreskrifter om exportbutik finns också i 48 § tullstadgan (1973:671). Förordning (1987:858).

2 §  Försäljning får äga rum endast till flygpassagerare, som avreser till utrikes ort. På Malmö-Sturups flygplats och på Malmö flygpassagerarterminal får försäljning inte ske till passagerare med Köpenhamn som bestämmelseort. Förordning (1984:307).

3 §  Försäljning må icke ske till större myckenhet än köparen äger tullfritt införa i inreselandet. Till den som avreser med bestämmelseort i Danmark, Finland eller Norge må dock icke säljas större myckenhet än han såsom resande äger tullfritt införa här i riket.

4 §  Tobaksvaror må icke säljas till den som kan antagas ej hava fyllt 15 år. Rusdrycker må icke säljas till den som kan antagas ej hava fyllt 20 år. Kungörelse (1969:178).

Ändringar

Förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik

Förarbeten
Prop. 1962:140

Ändring, SFS 1966:551

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1969:178

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1970:131

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:454

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1973:823

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1976:803) om ändring i kungörelsen (1962:376) med vissa bestämmelser rörande försäljning av obeskattade varor på tullflygplats

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §

Förordning (1984:307) om ändring i förordningen (1962:376) om försäljning i exportbutik

Förordning (1985:120) om ändring i förordningen (1962:376) om försäljning i exportbutik

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-05-01

Förordning (1985:783) om ändring i förordningen (1962:376) om försäljning i exportbutik

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-11-12

Förordning (1986:62) om ändring i förordningen (1962:376) om försäljning i exportbutik

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-03-01

Förordning (1986:519) om ändring i förordningen (1962:376) om försäljning i exportbutik

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:858) om ändring i förordningen (1962:376) om försäljning i exportbutik

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Ändring, SFS 1987:1114

  Omfattning
  upph.