Upphävd författning

Lag (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1976-05-13
Ändring införd
SFS 1976:225 i lydelse enligt SFS 1992:706
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får avdrag göras för bidrag som Sveriges allmänna hypoteksbank lämnar till landshypoteksförening. Mottagaren ska ll ta upp bidraget som intäkt av näringsverksamhet. Lag (1992:706).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

Lag (1976:1033) om ändring i lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxering för bidrag till stadshypoteksförening m.m.

Lag (1992:706) om ändring i lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxering för bidrag till stadshypoteksförening m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Till och med 1994 års taxering gäller de nya bestämmelserna även i fråga om bidrag från Konungariket Sveriges stadshypotekskassa till stadshypoteksförening.
Förarbeten
Prop. 1991/92:119
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1992-07-01

Lag (1994:1212) om upphävande av lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av december 1994. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1995 och tidigare års taxeringar.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:446, Prop. 1993/94:216, Bet. 1993/94:NU27
  Omfattning
  upph.