Upphävd författning

Lag (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1976-08-12
Ändring införd
SFS 1976:666
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Lag (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

Förarbeten
Prop. 1975/76:164

Lag (1976:890) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

  Omfattning
  upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 12 §

Lag (1979:903) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m.

Lag (1981:865) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

Lag (1982:196) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m.

Lag (1983:519) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m.

Lag (1985:208) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:96
  Omfattning
  ändr. 17, 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:1044) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:35
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Ändring, SFS 1987:10

  Omfattning
  upph.