Inaktuell version

Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Version: 1995:1281

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 1995:1281
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
De i 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385), 15 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 20 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713), 8 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617) och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i register skall av registreringsmyndigheten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (1995:1281).

Ändringar

Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Förordning (1992:309) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:1281) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2005:644) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2018:770) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2018-07-01