Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:358 i lydelse enligt SFS 2014:1129
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
  • PMFS 2017:3: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Polismyndigheten får meddela föreskrifter enligt 2 § tredje stycket lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg och de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen. Förordning (2014:1129).

Ändringar

Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Förordning (2014:1129) om ändring i förordningen (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01