Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
SFS 1980:966
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Allmänna fastighetsdeklarationer och andra uppgifter som avlämnats till ledning vid 1970 års allmänna fastighetstaxering skall bevaras för framtiden. Detsamma skall gälla sådan fastighetstaxeringsavi som skall förvaras tillsammans med deklarationen enligt 74 § tredje stycket taxeringskungörelsen (1957:513) i dess lydelse enligt kungörelsen (1968:734) om ändring i taxeringskungörelsen.
Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956:623) tillämpas i fråga om förvaring samt tillhandahållande och utlämnande av deklarationer enligt första stycket.

Ändringar

Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.