Upphävd författning

Förordning (1981:445) om statligt stöd till distribution av böcker

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-05-21
Ändring införd
SFS 1981:445
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt stöd utgår enligt denna förordning i form av bidrag till distribution av böcker. Bidrag lämnas till ägare av svenska bokförlag här i landet.

2 §  Bidraget utgår för sådana boktitlar som har getts ut med litteraturstöd enligt förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd.

3 §  Bidraget utgår med 30 procentenheter av abonnemangsrabatten om 50 procent av förlagsnettopriset för den aktuella boktiteln. Förordning (1985:526).

4 §  Beslut om stöd enligt denna förordning fattas av statens kulturråd. Ansökan ges in till kulturrådet.

5 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens kulturråd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:445) om statligt stöd till distribution av böcker

Förarbeten
Prop. 1980/81:100

Förordning (1985:526) om ändring i förordningen (1981:445) om statligt stöd till distribution av böcker

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Den tillämpas första gången beträffande boktitlar som har getts ut efter den 1 juli 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:141
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1992:476) om upphävande av förordningen (1981:445) om statligt stöd till distribution av böcker