Upphävd författning

Förordning (1981:512) om radiotidningar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:512 i lydelse enligt SFS 1994:248
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning förstås med radiotidning detsamma som i lagen (1981:508) om radiotidningar. Förordning (1983:499).

2 § har upphävts genom förordning (1991:2033).

3 §  Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgifter om

 1. tidpunkt för sändningen,
 2. placeringen, frekvensen och effekten hos sändaren. Förordning (1991:2033).

4 §  Innan Taltidningsnämnden tar ställning i ett tillståndsärende, skall den begära in yttrande från den som har tillstånd att använda sändaren och från den som har tillstånd att sända radioprogram i rundradiosändning och som annars utnyttjar sändaren. Yttrande skall också begäras in från Presstödsnämnden.

[S2]Om det i ett ärende inte kan nås enighet mellan Taltidningsnämnden och någon som skall avge yttrande enligt första stycket första meningen, skall nämnden, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning. Förordning (1994:248).

5 § har upphävts genom förordning (1991:2033).
6 § har upphävts genom förordning (1991:2033).

Ändringar

Förordning (1981:512) om radiotidningar

Förordning (1983:499) om ändring i förordningen (1981:512) om radiotaltidningar

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:137
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:386) om ändring i förordningen (1981:512) om radiotidningar

Förordning (1988:581) om ändring i förordningen (1981:512) om radiotidningar

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:145
  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§; nya 5, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:2033) om ändring i förordningen (1981:512) om radiotidningar

  Omfattning
  upph. 2, 5, 6 §§; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:587) om ändring i förordningen (1981:512) om radiotidningar

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1269) om ändring i förordningen (1981:512) om radiotidningar

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:248) om ändring i förordningen (1981:512) om radiotidningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (1997:1210) om upphävande av förordningen (1981:512) om radiotidningar

  Omfattning
  upph.