Inaktuell version

Förordning (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall

Version: 1989:341

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:427 i lydelse enligt SFS 1989:341
Tidsbegränsad
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bestämmelserna i 10 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och 11 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) skall inte tillämpas i ärenden om bostadslån för ny- eller ombyggnad av sådana egnahem som skall bebos av lånesökanden, om ansökan om bostadslån kommer in till kommunen före utgången av juni 1990. Förordning (1989:341).

Ändringar

Förordning (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall

Förordning (1983:525) om ändring i förordningen (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall

Förordning (1984:1020) om ändring i förordningen (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall

Förordning (1987:256) om ändring i förordningen (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall

Förordning (1989:341) om ändring i förordningen (1982:427) om undantag från markvillkoret för bostadslån i vissa fall