Lag (1985:1003) om försöksverksamhet med enhetliga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
SFS 1985:1003
Ikraft
1986-01-02
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För att möjliggöra försöksverksamhet med enhetliga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård får regeringen meddela föreskrifter om avvikelse från 7 § andra stycket lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. Sådana föreskrifter får gälla längst till utgången av år 1991. Förordning (1988:1412).

Ändringar

Lag (1985:1003) om försöksverksamhet med enhetliga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård

Förarbeten
Prop. 1985/86:38
Ikraftträder
1986-01-02

Lag (1988:1412) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1985:1003) om försöksverksamhet med enhet- liga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:1
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr.
  Ikraftträder
  1989-01-01