Upphävd författning

Förordning (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:488 i lydelse enligt SFS 1992:1117
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Från föreskrifterna om prisnedsättning enligt 3 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. undantas
 1. receptbelagda läkemedel för utvärtes bruk som innehåller minoxidil,
 2. receptbelagda slemlösande och hostdämpande läkemedel som anges i */k/ bilaga */-k/ till denna förordning,
 3. receptbelagda läkemedel som utgör medel vid rökavvänjning.

Bilaga 1

Förteckning över receptbelagda slemlösande och hostdämpande läkemedel som inte omfattas av bestämmelserna om prisnedsättning enligt 3 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. Exolyt, mixtur Cosylan, mixtur Tussidyl, mixtur 2 mg/ml Toclase, mixtur 1,5 mg/ml Toclase, tabletter 50 mg Cocillana-etyfin, mixtur Förordning (1992:1022).

Bilaga 2

Förteckning över de läkemedelsgrupper inom vilka receptfria läkemedel inte omfattas av bestämmelserna om prisnedsättning enligt 3 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
Läkemedelsgrupp Medel mot meteorism Tarmirriterande medel Antidiarroika Vitaminer, inkl. kombinationer medAngiven ATC-kod A02D A06A B och A06A G02 A07B
mineraler Kombinationspreparat innehållande järn B03A E Spolvätskor Utvärtes medel mot hemorrojder Utvärtes medel innehållande heparin eller heparinoida substanser Utvärtes medel innehållandeA11 B05C C05A C05B A
dexpantenol Klådstillande medel Antiseptika innehållande klorhexidin Medel mot akne Medicinska schampon Utvärtes medel vid led- ochD03A X D04 D08A C02 D10 D11A C
muskelsmärtor Medel innehållande valeriana Psykostimulantia innehållande koffein Medel vid maskinfektion Medel mot ektoparasiter, inkl.M02 N05C M09 N06B C01 P02
skabbmedel Medel vid nässjukdomar Medel vid sjukdomar i strupe och svalg R02 Hostmedel Medel innehållande bibrokatol Tårsubstitut i form av ögondroppar Diagnostiska medel Tekniska hjälpmedelP03 R01 R05 S01A X05 S01X A20 V04 V07
Förordning (1992:658).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas på läkemedel som förskrivs efter ikraftträdandet.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:666) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1985 och tillämpas på läkemedel som förskrivs efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-07-15

Förordning (1986:361) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986 och tillämpas på läkemedel som förskrivs efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:278) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1120) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:955) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om läkemedel som har förskrivits före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:137) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om läkemedel som har förskrivits före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-05-01

Förordning (1991:546) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 17 juni 1991.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om läkemedel som har förskrivits före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-06-17

Förordning (1992:658) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Förordning (1992:934) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1992-08-18

Förordning (1992:1022) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:151, Bet. 1991/92:SfU13
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1117) om ändring i förordningen (1992:1022) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Omfattning
ändr. i 1992:1022

Ändring, SFS 1996:1294

  Omfattning
  upph.