Upphävd författning

Förordning (1985:793) om förbud mot införsel av Krugerrand

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-10-24
Ändring införd
SFS 1985:793
Ikraft
1985-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Krugerrand ur tulltaxenr 71.13 lagen (1977:975) med tulltaxa får inte föras in i landet.

[S2]Förbudet omfattar inte införsel under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 7 § tullförordningen (1973:979).

2 §  En vara som avses i 1 § första stycket får inte sändas mellan orter inom tullområdet, förvaras på tullager eller i frihamn eller tas om hand på sätt som anges i 3 § andra stycket tullagen (1973:670). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Ändringar

Förordning (1985:793) om förbud mot införsel av Krugerrand

Ikraftträder
1985-12-01

Ändring, SFS 1987:477

    Omfattning
    upph.