Upphävd författning

Tillkännagivande (1987:342) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
SFS 1987:342
Upphäver
Tillkännagivande (1983:780) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Tillkännagivande (1983:739) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
De överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges nedan.
Tabellen finns ej med här.

Ändringar

Tillkännagivande (1987:342) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1986/87:111

Ändring, SFS 1997:595

    Omfattning
    upph.