Upphävd författning

Förordning (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:592
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1975:954) om rätt för riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
Förordning (1982:894) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän löneavgift för sjömän
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa de procentsatser som skall tillämpas vid beräkning av sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift för sjömän enligt 2 kap. 2 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter samt allmän löneavgift för sjömän enligt 3 § andra stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift.

Ändringar

Förordning (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.