Lag (1988:1419) om försöksverksamhet inom socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens område;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-08
Ändring införd
SFS 1988:1419 i lydelse enligt SFS 1993:397
Ikraft
1989-01-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Om regeringen medger det, får Jämtlands läns landstings och Östersunds kommun på försök gemensamt fullgöra uppgifter inom socialtjänsten, viss hälso- och sjukvård (primärvård) samt verksamheten enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta gäller under förutsättning att landstinget och kommunen har kommit överens om det. Regeringen får bestämma de villkor som skall gälla för försöksverksamheten.
Verksamheten skall bedrivas genom kommunalförbund. Lag (1993:397).

Ändringar

Lag (1988:1419) om försöksverksamhet inom socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens område

Lag (1991:1591) om dels fortsatt giltighet av lagen (1988:14319) om för- söksverksamhet inom socialtjäns- tens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens om- råde, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:13
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:337) om ändring i lagen (1988:1419) om försöksverksamhet inom socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt omsorgsverksamhetens område

Förarbeten
Rskr. 1992/93:321, Prop. 1992/93:159, Bet. 1992/93:SoU19
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1994-01-01