Upphävd författning

Förordning (1989:11) om stöd till alternativ odling

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-01-26
Ändring införd
SFS 1989:11 i lydelse enligt SFS 1997:817
Ikraft
1989-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • SJVFS 1991:139: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till alternativ odling

1 §  Stöd får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning till jordbruksföretag för

 1. omläggning till alternativ odling,
 2. fortsatt alternativ odling på arealer som lagts om till sådan odling år 1988 eller tidigare.

2 §  Stöd lämnas endast om den alternativa odlingen sker i överensstämmelse med föreskrifter som har meddelats av statens jordbruksnämnd. Förordning (1991:1456).

3 §  Stöd lämnas endast under förutsättning att alternativ odling sker på en areal under sex år i följd (odlingsperioden). Tiden skall räknas från och med det första året som stöd lämnas till odlingen.

4 §  Stöd lämnas endast för odling av sådana grödor som anges i föreskrifter som meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1456).

5 §  Stöd lämnas inte om den alternativa odlingen omfattar mindre än två hektar.

6 §  Stöd lämnas under odlingsperiodens tre första år.

7 §  Stöd lämnas endast om omläggningen till alternativ odling sker genast eller stegvis under en period på högst fem år.

[S2]Är den sammanlagda arealen som skall läggas om (omläggningsarealen) inte större än fem hektar, skall omläggning dock alltid ske genast.

[S3]Skall en stegvis omläggning ske skall omläggningen under år 1989 omfatta minst en femtedel av omläggningsarealen, dock minst fem hektar. Därefter skall varje år omläggning ske av minst fem hektar eller av resterande omläggningsareal.

8 §  Stöd enligt denna förordning lämnas inte för odling på en areal om ersättning för odlingen där lämnas inom ramen för det särskilda omställningsprogrammet för att minska spannmålsöverskottet och stimulera alternativ markanvändning.

9 §  Stöd lämnas som avskrivningslån. Lånet skall skrivas av sex år efter det att lånet har betalats ut.

[S2]Lånet eller del av lånet betalas inte ut till den som beviljats stöd för ekologisk odling enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd. Förordning (1995:1077).

10 §  De belopp till vilka stödet högst får uppgå inom olika län framgår av bilaga till denna förordning.

[S2]Närmare föreskrifter om storleken på stödet meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1456).

11 §  Sker inte alternativ odling på en areal under hela odlingsperioden, skall en fjärdedel av det erhållna stödet betalas tillbaka för vart och ett av de år som återstår av perioden från och med det år då den alternativa odlingen upphörde.

[S2]Om någon har beviljats stöd för ekologisk odling enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd för en del av den areal som utgör underlag för stödet till alternativ odling, skall återstående areal inte omfattas av stöd enligt denna förordning. För den arealen skall erhållet stöd betalas tillbaka i den omfattning som föreskrivs i första stycket. Förordning (1995:1077).

12 §  Frågor om stöd prövas av länsstyrelsen.

[S2]Den som vill få stöd enligt denna förordning skall senast den 28 april 1989 anmäla detta till länsstyrelsen. Förordning (1991:1456).

13 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos jordbruksverkets. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1456).

14 §  I fråga om stöd som beviljats enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

15 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1456).

 • SJVFS 1995:106: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:139) om stöd till alternativ odling

16 §  För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1456).

Bilaga

 • ----------------------------------------------------------------- Län Kommun Högsta stödbelopp, kr/ha och år -------------------------------------------------------------------
Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Habo och Mullsjö kommuner 1 850 1 950 1 850 2 350 1 600 Habo Mullsjö 2 350
Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Bromölla Båstad Hässleholm Klippan Kristianstad Osby Perstorp Simrishamn Tomelilla Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge 1 450 1 800 1 500 1 750 2 600
Bjuv Burlöv Eslöf Helsingborg Höganäs Hörby Höör Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Trelleborg Vellinge Ystad 2 900
Hallands län Västra Götalands län Göteborg Härryda Kungälv Lysekil Munkedal Mölndal Orust Partille Sotenäs Stenungsund Strömstad Tanum Tjörn Uddevalla Öckerö Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Färgelanda Herrljunga Lerum Lilla Edet Mark Mellerud Svenljunga Tranemo Trollhättan Ulricehamn Vårgårda Vänersborg Åmål Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara 2 300 1 650 2 350
Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Förordning (1997:817). 1 400 1 950 1 950 1 200 950 850 850 900 700

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:11) om stöd till alternativ odling

  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1991:1456) om ändring i förordningen (1989:11) om stöd till alternativ odling

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 10, 12, 13, 15 §§; ny 16 §
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1995:1077) om ändring i förordningen (1989:11) om stöd till alternativ odling

  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1995-09-20

Förordning (1996:1264) om ändring i förordningen (1989:11) om stöd till alternativ odling

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:817) om ändring i förordningen (1989:11) om stöd till alternativ odling

Förarbeten
Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2001:756

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.
Omfattning
upph.