Förordning (1989:624) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:624 i lydelse enligt SFS 1991:458
Ikraft
1989-07-01
Tidsbegränsad
1991-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställigheten av lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga.

2 §  Värnpliktiga som omfattas av försöken med förkortad grundutbildning skall tjänstgöra

 • 360 dagar om de är kompanibefäl vid armén,
 • 227 dagar om de är gruppbefäl eller meniga kategori E vid armén,
 • 290 dagar om de är gruppbefäl i flygbasjägarförband vid flygvapnet samt
 • 150 dagar om de är meniga kategori G eller F vid armén, marinen eller flygvapnet. Förordning (1991:458).

3 §  Värnpliktiga kategori G och F som omfattas av försöken med förkortad grundutbildning skall ha rätt till utryckningsbidrag enligt 15 § värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008). Vid tillämpningen av nämnda bestämmelser skall vad som där sägs om 180 dagar i stället avse 135 dagar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:624) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Förordning (1990:838) om ändring i förordningen (1989:624) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. För värnpliktiga, som omfattas av försöken med förkortad grundutbildning och har inkallats eller påbörjat sin grundutbildning före den 1 juli 1990, gäller dock förordningen i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:458) om ändring i förordningen (1989:624) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1991-07-01