Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1994-09-22
Ändring införd
SFS 1994:1313 i lydelse enligt SFS 1995:1011
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Statens jordbruksverk meddelar föreskrifter om avgifter vid sådan veterinär yrkesutövning som står under verkets tillsyn och som avser arbetsuppgifter som utförs

  1. av en distriktsveterinär, eller
  2. av en annan veterinär på grund av en föreskrift eller ett förordnande av en myndighet.

  • SJVFS 2018:45: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde
2 § har upphävts genom förordning (1995:1011).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 då veterinärtaxeförordningen (1975:539) skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1995-01-01

Förordning (1994:1663) om ändring i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Omfattning
ändr. 2 §

Förordning (1995:1011) om ändring i förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.
Särskild djursjukvårdsavgift skall inte betalas vid förrättningar som utförs av en distriktsveterinär efter utgången av juni 1995.
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
1995-08-01