Upphävd författning

Förordning (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:771 i lydelse enligt SFS 1998:998
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om

 1. områden utanför stödområden i vilka regionalt utvecklingsstöd kan lämnas under en begränsad tid enligt 18 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd (tillfälliga stödområden),
 2. områden inom stödområde 2 i vilka högre stöd under en begränsad tid kan lämnas enligt 24 § andra stycket och 53 § andra stycket förordningen om regionalpolitiskt företagsstöd, samt
 3. områden utanför stödområden inom vilka Närings- och teknikutvecklingsverket kan lämna regionalt utvecklingsstöd inom en ort enligt 19 § förordningen om regionalpolitiskt företagsstöd. Förordning (1996:1572).

1 a §  För följande kommuner och delar av kommuner gäller bestämmelserna i 3, 35-40 och 50 §§ förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige.

[S2]Västmanlands län: Arboga och Hallstahammars kommuner.

[S3]Örebro län: Degerfors och Karlskoga kommuner samt Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar i Lindesbergs kommun.

[S4]Värmlands län: Storfors och Kristinehamns kommuner.

[S5]Västra Götalands län: Karlsborgs kommun.

[S6]Blekinge län: Olofströms och Ronneby kommuner.

[S7]Kalmar län: Högsby, Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner.

[S8]Östergötlands län: Valdemarsviks kommun. Förordning (1998:998).

Tillfälliga stödområden

2 §  Följande kommuner och delar av kommuner är tillfälliga stödområden enligt 18 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd.

[S2]Norrbottens län: Piteå kommun utom f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt.

[S3]Västerbottens län: Robertsfors kommun och Skellefteå kommun utom Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar.

[S4]Västernorrlands län: Härnösands och Kramfors kommuner samt Örn- sköldsviks kommun utom Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar.

[S5]Gävleborgs län: Ovanåkers, Nordanstigs, Söderhamns och Bollnäs kommuner samt Bjuråkers församling i Hudiksvalls kommun.

[S6]Dalarnas län: Ore församling i Rättviks kommun.

[S7]Västmanlands län: Arboga och Hallstahammars kommuner.

[S8]Örebro län: Degerfors och Karlskoga kommuner samt Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar i Lindesbergs kommun.

[S9]Värmlands län: Storfors och Kristinehamns kommuner.

[S10]Västra Götalands län: Karlsborgs kommun.

[S11]Blekinge län: Olofströms och Ronneby kommuner.

[S12]Kalmar län: Högsby, Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner.

[S13]Östergötlands län: Valdemarsviks kommun. Förordning (1998:84).

3 §  Stöd får lämnas i form av regionalt utvecklingsstöd för verksamhet i enlighet med vad som framgår i 18 § andra stycket förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd. Förordning (1996:1572).

4 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas med högst 20 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling enligt vad som framgår av 15 d § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd samt rekrytering och utbildning av personal. Inom Söderhamns, Degerfors, Karlskoga och Karlsborgs kommuner får dock regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 35 procent av nämnda utgifter till små och medelstora företag och till övriga företag med högst 25 procent av nämnda utgifter.

[S2]I samband med investeringar som avser lokaler för uthyrning eller markberedning för torvproduktion får dock regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 15 procent av utgifterna enligt första stycket.

[S3]Regionalt utvecklingslån får lämnas med högst 50 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier eller, såvitt avser tjänsteföretag, det totala behovet av rörelsekapital. Förordning (1998:84).

5 §  Regionalt utvecklingsbidrag enligt 48 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd får lämnas i form av bidrag med högst 20 procent och i form av ett medelstill- skott eller ett villkorslån med högst 50 procent av utgifterna enligt nämnda paragraf. Inom Söderhamns, Degerfors, Karlskoga och Karlsborgs kommuner får dock, utan hinder av bestämmelsen i 53 § första stycket nämnda förordning, utvecklingsbidrag i form av bidrag lämnas med högst 35 procent av utgifterna till små och medelstora företag, som uppfyller villkoren i 15 c § nämnda förordning, och till övriga företag med högst 25 procent av utgifterna. Förordning (1997:687).

Områden inom stödområde 2 i vilka högre stöd kan lämnas

6 §  I följande kommuner och delar av kommuner inom stödområde 2 kan lämnas högre stöd enligt 24 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd.

[S2]Norrbottens län: Älvsbyns kommun.

[S3]Västerbottens län: Bjurholms och Norsjö kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

[S4]Jämtlands län: Bräcke kommun utom Håsjö och Hällesjö församlingar och Åre kommun utom Kalls församling.

[S5]Västernorrlands län: Ånge kommun samt Anundsjö utom f. d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

[S6]Dalarnas län: Vansbro, Malungs, Älvdalens, Smedjebackens och Ludvika kommuner.

[S7]Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

[S8]Värmlands län: Eda, Torsby, Årjängs och Hagfors kommuner. Förordning (1996:1276).

7 §  Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas med högst 35 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling enligt vad som framgår av 15 d § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd samt rekrytering och utbildning av personal. Inom Smedjebackens, Ludvika, Hälle- fors, Ljusnarsbergs och Hagfors kommuner får regionalt utvecklingsbidrag till andra företag än små och medelstora företag lämnas med högst 30 procent av nämnda utgifter.

[S2]I samband med investeringar som avser lokaler för uthyrning eller markberedning för torvproduktion får dock regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 30 procent av utgifterna enligt första stycket.

[S3]Regionalt utvecklingsbidrag som avses i 5 § får lämnas med högst 35 procent av utgifterna enligt 51 § första stycket förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd. Inom Smedjebackens, Ludvika, Hällefors, Ljusnarsbergs och Hagfors kommuner får regionalt utvecklingsbidrag till andra än små och medelstora företag lämnas med högst 30 procent av nämnda utgifter. Förordning (1998:84).

8 §  Närings- och teknikutvecklingsverket får lämna regionalt utvecklingsstöd enligt 19 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd inom sådana orter i Jämtlands län som inte ingår i ett stödområde. Förordning (1995:373).

8 a §  Närings- och teknikutvecklingsverket får lämna

 1. regionalt utvecklingsbidrag som avses i 5 § med högst 20 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling enligt vad som framgår av 15 d § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd samt rekrytering och utbildning av personal,
 2. regionalt utvecklingslån med högst 50 procent av den del av de totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och andra inventarier eller, såvitt avser tjänsteföretag, av det totala behovet av rörelsekapital, samt
 3. regionalt utvecklingsbidrag som avses i 5 § i form av bidrag med högst 20 procent och i form av ett medelstillskott eller ett villkorslån med högst 50 procent av utgifterna enligt 51 § första stycket förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd. Förordning (1998:84).

Ansökan om stöd

9 §  Ansökan om stöd enligt 2 och 6 §§ skall ha kommit in senast den 31 december 1999. Förordning (1998:84).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1265) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1995-02-01

Förordning (1995:2) om ikraftträdande av förordningen (1994:1265) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1265

Förordning (1995:373) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 8 §§, rubr. närmast före nuvarande 8 § sätts närmast före 9 §; nya 9 §, rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1995-05-01

Förordning (1995:891) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 9 §§; ny 8 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1106) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1996:935) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1996:1276) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1572) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:106, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:AU2
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8 a, 9 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:687) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1997-10-15

Förordning (1998:84) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.
  2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ansökan som inkommit senast den 31 december 1997.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 7, 8 a, 9 §§
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:998) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m.

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
1998-08-15

Ändring, SFS 2000:279

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före den 1 januari 2000.
Omfattning
upph.