Förordning (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1995-04-27
Ändring införd
SFS 1995:436 i lydelse enligt SFS 2010:785
Ikraft
1995-06-01
Upphäver
Förordning (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg m.m.
Förordning (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter:
  1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar,
  2. rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning. (Förordning (2010:785).

Ändringar

Förordning (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.

CELEX-nr
391R1893
Ikraftträder
1995-06-01

Förordning (2010:785) om ändring i förordningen (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
2010-08-01