Upphävd författning

Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
SFS 2000:1335 i lydelse enligt SFS 2006:1464
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-09

1 §  Stöd till kommuner för anläggande av allmänt tillgängliga telenät med hög överföringskapacitet som har beslutats av länsstyrelsen, ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning eller samverkansorganet i Kalmar och Gotlands län enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och som avser stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 juli 2000-31 december 2007 skall tillgodoföras kommunerna genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2006:1464).

2 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om det stöd enligt 1 § som skall krediteras skattekontot.

Ändringar

Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Förarbeten
Rskr. 2000/01:80, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:TU1
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1273) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Förarbeten
Rskr. 2001/02:125, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:TU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1127) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Förarbeten
Rskr. 2002/03:69, Prop. 2002/03:1
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:1014) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Förarbeten
Rskr. 2003/04:274, Prop. 2003/04:100, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:1464) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Förarbeten
Rskr. 2006/07:35, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:TU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2018:1345) om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Förarbeten
Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46
Omfattning
upph.