Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2003-05-08
Ändring införd
SFS 2003:208 i lydelse enligt SFS 2020:520
Ikraft
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot vissa metaller i bilar och har meddelats med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574).

2 §  Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, i lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/363. Förordning (2020:520).

3 §  Med personbil och lätt lastbil avses i denna förordning samma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Har upphävts genom förordning (2009:235).

Ändringar

Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

CELEX-nr
32000L0053
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2009:235) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 2 §
CELEX-nr
32007L0046
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2014:1318) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-12-09

Förordning (2016:1134) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-12-21

Förordning (2018:1590) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-12-01

Förordning (2020:520) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-08-01

Förordning (2022:1161) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Omfattning
ny 4 §
Ikraftträder
2022-07-25