Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2004-12-09
Ändring införd
SFS 2004:1319 i lydelse enligt SFS 2014:1167
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om polisens förfarande med egendom som avses i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. och om sättet för kungörande enligt 22 b §§ samma lag. Föreskrifter om förfarandet med förverkad egendom ska meddelas i samråd med Säkerhetspolisen. Förordning (2014:1167).

2 §  Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter om förfarandet med förverkad egendom när det gäller egendom som avses i 1 § 5 lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Förordning (2014:1167).

Ändringar

Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1169) om ändring i förordningen (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2014:1167) om ändring i förordningen (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Omfattning
ändr. 1 §; ny 2 §
Ikraftträder
2015-01-01