Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-01-29
Ändring införd
SFS 2004:16 i lydelse enligt SFS 2020:129
Ikraft
2004-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om utlämnande av personuppgifter som avses i 15 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2 §  En kommun skall lämna personuppgifter till Socialstyrelsen om vilka personer kommunen beslutat om och verkställt insatser för enligt respektive punkt i 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sådana uppgifter får endast avse

 • personnummer,
 • personkretstillhörighet enligt 1 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 • enligt vilken punkt i 9 § 2-10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som en insats beslutats och verkställts,
 • nummer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR- nummer) för utföraren av insatsen,
 • omfattning av insatsen räknad i tid, samt
 • vilken form av boende enligt punkterna 8 och 9 som insatsen avser och i vilken kommun boendet finns. Förordning (2006:96).

3 §  Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning. Förordning (2020:129).

 • HSLF-FS 2018:11: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • HSLF-FS 2016:48: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • SOSFS 2005:21: Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • SOSFS 2007:7: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • HSLF-FS 2016:48: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ändringar

Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2006:96) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:868) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2020:129) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-05-01