Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
SFS 2009:1462 i lydelse enligt SFS 2010:1739
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  De medel som Pensionsmyndigheten tillfälligt ska förvalta enligt 64 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska placeras

  1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret,
  2. i skuldförbindelser utfärdade av staten,
  3. i säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller
  4. i statsgaranterade skuldförbindelser som omfattas av förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. Förordning (2010:1739).

2 §  Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om uttaget av avgifter enligt 64 kap. 45 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1739).

Ändringar

Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1739) om ändring i förordningen (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01