Förordning (2009:951) om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas för beskattningsåret 2008

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-10-08
Ändring införd
SFS 2009:951
Ikraft
2009-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Skatteverket ska på begäran av Försäkringskassan lämna ut uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas för beräkning av bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag och återbetalningsskyldighet av underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Uppgiftsskyldigheten omfattar endast uppgifter om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen (1999:1229) för beskattningsåret 2008.

Ändringar

Förordning (2009:951) om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas för beskattningsåret 2008

Ikraftträder
2009-11-01