Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
SFS 2010:1059 i lydelse enligt SFS 2015:619
Ikraft
2010-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
  • MRTVFS 2010:1: Föreskrifterna tillämpas också vid överlåtelse av sådana tillstånd enligt 4 kap. 15 § radio- och tv-lagen. Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 13 § radio- och tv-lagen för sändningar med tillstånd som gäller under en begränsad tid. 2§
  • MPRTFS 2019:5: Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd för sändningar som gäller för en begränsad tid om högst två veckor.

1 §  Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i

  1. radio-_och_tv-lagen (2010:696) om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla när det gäller frågor om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och analog respektive digital kommersiell radio, och
  2. 16 kap.15 och 16 §§ radio-_och_tv-lagen om samarbete mellan myndigheter. Förordning (2015:619).

Ändringar

Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2012:925) om ändring i förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2015:619) om ändring i förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2016-01-01