Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2010-12-09
Ändring införd
SFS 2010:1857
Ikraft
2011-01-01
Upphäver
Förordning (1992:1013) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ersättning enligt 40 § femte stycket konsumentkreditlagen (2010:1846) och 9 § femte stycket lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. lämnas med högst trehundratio kronor, om det inte finns särskilda skäl till annat.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då förordningen (1992:1013) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) m.m. ska upphöra att gälla.
  2. Den nya förordningen ska tillämpas även i fråga om ersättning enligt 27 § femte stycket konsumentkreditlagen (1992:830) när handräckning sker med tillämpning av den lagen.
Ikraftträder
2011-01-01