lagen.nu

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1516
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 § Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

 • 1. Kanarieöarna,
 • 2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 • 3. Åland,
 • 4. Kanalöarna. Förordning (2014:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1516

3 § De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

4 § Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

 • 1. ön Helgoland,
 • 2. territoriet Büsingen,
 • 3. Ceuta,
 • 4. Melilla,
 • 5. Livigno,
 • 6. Campione d’Italia,
 • 7. de italienska delarna av Luganosjön.

5 § Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för

 • 1. Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,
 • 2. San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,
 • 3. Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,
 • 4. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,
 • 5. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:443

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
EUTL9/2009 s12
Ikraft
2011-06-01
CELEX-nr
32008L0118
SFS-nummer
2011:443
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.
 • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Förordning (2014:1516) om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1516
Rubrik
Förordning (2014:1516) om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation